Meas Grupa TimpeaIlachta Gort a' Choirce, Iar-Thuaisceart - Environment Group, North West Ireland

Comórtas na mBailte Slachtmhara

Páistí ó Scoil Náisiúnta Ghort a' Choirce agus a gcuid veisteanna úra garrantóireachta 'Beacha Beoga' á chaitheamh acu.
Páistí ó Scoil Náisiúnta Ghort a' Choirce agus a gcuid veisteanna úra garrantóireachta 'Beacha Beoga' á chaitheamh acu. Bhí siad gnóitheach ag cuidiú le comórtas na mBailte Slachtmhara agus bláthanna á chur acu i gcarrchlós na scoile seachtain ó shoin. Sa ghriangraf fosta tá an múinteoir Máire Ní Bhroin agus Cordelia Nic Fhearraigh ón grúpa comhshaoil Meas a bhronn na veisteanna ar pháistí na scoile.