Meas Grupa TimpeaIlachta Gort a' Choirce, Iar-Thuaisceart - Environment Group, North West Ireland

Múiríniú Composting

Araidí Múirín / Compost Bins

A successful composting demonstration was organised by the environmental group, Meas, with the support of Na Tithe Gloine on 12th July 2008 in Cill Ulta, An Fál Carrach. Pictured is Conor O'Kane giving the demonstration.
Tá araidí múirín de chuid na Comhairle Contae ar díol anois ag na Tithe Gloine i gCill Ulta. €13.00 an ceann. Dóigh mhaith le do chuid múirín féin a dhéanamh agus laghdú a dhéanamh ar an bia a fhágann boladh cáidheach sa bhosca bruscair – ag coinneáil do chuid bruscair níos glaine agus níos tirime. Más mian leat ceann a cheannach ba cheart scairt a chur ar Na Tithe Gloine ag 074 918 0994.
There are now County Council compost bins for sale at the Tithe Gloine in Cill Ulta. €13.00 each. A great way to make your own compost for the garden and to reduce the smelly stuff that goes into your domestic waste bin – keeping your waste cleaner and drier. If you are interested in purchasing any you should contact Na Tithe Gloine on 074 918 0994.

Taispeántas Múirín / Compost DemonstrationTaispeántas Múirín curtha i láthair ag Cordelia Nic Fhearraigh agus Angela Ní Bhaoill a bhí ar siúl ag Na Tithe Gloine, Cill Ulta ar an Satharn 29ú Meitheamh

Sa ghrianghraf tá grúpa a bhí i láthair ag an Taispeántas Múirín curtha i láthair ag Cordelia Nic Fhearraigh agus Angela Ní Bhaoill a bhí ar siúl ag Na Tithe Gloine, Cill Ulta ar an Satharn 29ú Meitheamh. Bhí an uair eolais ag tabhairt poinntí speisialta ar déanamh múirín as fuíoll bia ón chistineach agus a bheadh úsáideach mar leas don gharradh. Tá araidí múirín de chuid na Comhairle Contae ar díol ag Na Tithe Gloine ar €13.00 an ceann agus thig iad a cheannacht ó Na Tithe Gloine ach scairt a chuir ar Bearnaí Ó Gallchóir ar 074 9180994. Buíochas mór do Na Tithe Gloine as an áit a chuir ar fáil don taispeántas achan bhliain. Bhí an imeacht eagraithe ag an grúpa comhshaoil MEAS Iarthuaisceart as Gort a’ Choirce, www.meas-it.com. Eolas: Cordelia 0876111524 nó Mary 0868460764


Compost demonstration with Aoife Valley & Cordelia Nic Fhearraigh at Na Tithe Gloine, Cill Ulta on Saturday 2nd July. The compost bin shown is one of those on sale from Donegal County Council at €13.00 each.

Shown in the picture is a group at the compost demonstration led by Aoife Valley and Cordelia Nic Fhearraigh at Na Tithe Gloine, Cill Ulta on Saturday 2nd July 2011. The information hour covered some tips on how to make useful garden compost from food waste. The compost bin shown is one of those on sale from Donegal County Council at €13.00 each.


Taispeántas Múirín / Compost DemonstrationWe are promoting the use of compost bins because it reduces the amount of waste sent to municipal dumps.
There are few strict rules: the following is a guideline and you will find quite a lot of conflicting advice Meas Composting Guidelines

Múirín


Tá beagán rialacha ann: is treoirlíne í seo leanas agus gheobhaidh tú cuid mhaith comhairlí ag teacht salach ar a chéile. Treoirlínte Múirín - Meas