Meas Grupa TimpeaIlachta Gort a' Choirce, Iar-Thuaisceart - Environment Group, North West Ireland

Imeachtaí Events

Meas - An Chéad Chruinniú Eile / Next MeetingDé Luain, 17ú Feabhra 2020, 7:00 i.n. i nÓstán Loch Altan, Gort an Choirce

Is i nGaeilg a bheas an cruinniú seo.

Sean Imeachtaí


Glanadh Tráigh Mhachaire Rabhartaigh

Beidh deireadh seachtaine glantacháin ag tarlú ar thráigh Mhachaire Rabhartaigh ar an deireadh seachtaine 12ú/13ú/14ú Iúil idir 11:00rn agus 4:00in achan lá. Más mian leat bheith páirteach chun cuma níos glaine a chuir ar an tráigh ghalánta seo cuir scairt ar 0876111524.


Meas le Voice Ireland - Tinn as Plaisteach

Cruinniú faisnéise an Satharn 6ú Aibreán i nÓstán Loch Altan, Gort an Choirce ag 11 a.m.

Is feachtas náisiúnta é 'Sick of Plastic' atá á chomhordú ag VOICE Ireland agus ag Cairde na Cruinne chun pobail a nascadh agus a chumhachtú chun gníomhú in aghaidh plaisteach.


Lá Mór Glantacháin / Glantachán Náisiúnta Earraigh 2019Beidh Lá Mór Glanadh na mBealtaí i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh ar an Satharn an 13ú Aibreán 2019 ar 1.00in.

Tuilleadh eolais anseo Glantacháin Clean UpsGlanadh Tráigh Mhachaire Rabhartaigh

Ag tarlú ar an deireadh seachtaine 14ú-16ú Meán Fómhair 2018

Tuilleadh Eolas:Glanadh Tráigh Mhachaire Rabhartaigh


Lá Mór Glantacháin / Glantachán Náisiúnta Earraigh 2018Beidh Lá Mór Glanadh na mBealtaí i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh ar an Satharn an 24ú Márta 2018 ar 1.00in.

Tuilleadh eolais anseo Glantacháin Clean UpsBAILIÚCHÁN BRUSCAR CONTÚIRTEACH TÍ SAOR IN AISCE


FREE Household Hazardous Waste Collection


Oibreáin Ghlantacháin ar nós tuarthóirí, Dramh Leigheasanna, Cadhnraí, Frith-Reo, Luibhicídí (fiailnimheanna), Lotnaidicídí, Greamacháin, Seanphéinteanna, (Ná fág cannaí folmha péinte, le do thoil), Péintdíobhaigh / Caolaitheoirí Péinte, Aerasóil, Dúigh, Dramh-Ola. Caithfear lipéad a bheith ar gach gabhdán, buidéal srl agus na hábhair aitheanta go soiléir

Dé Sathairn 14 Deireadh Fómhair 2017
idir 9:00 agus 12:00: Ionad Athchúrsála An Chlocháin Léith, Údarás na Gaeltachta, Eastát Tionsclaíochta, An Clochán Liath (074 9522689).

Tuilleadh eolais: www.donegalcoco.ie/services/environment/freehouseholdhazwastecollection/

Uair Domhanda 2017 / Earth Hour 2017

Ar an Satharn 25ú Márta 2017 ón 8.30in go dtí'n 9.30in

On Saturday 25th March 2017 from 8.30pm to 9.30pm

Féach Uair Domhanda 2017 / Earth Hour 2017

Lá Mór Glantacháin 2016


Beidh Lá Mór Glanadh na mBealtaí i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh ar an Satharn an 19ú Márta 2016 ar 1.00in.

Big Clean-Up Day


There will be a Roadside Clean-Up in the Cloch Cheann Fhaolaidh area on Saturday the 19th March 2016 at 1.00pm. Féach Glantacháin Clean Ups

Lá Mór Glantacháin 2015


Beidh Lá Mór Glanadh na mBealtaí i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh ar an Satharn an 21ú Márta 2015 ar 1.00in.

Big Clean-Up Day


There will be a Roadside Clean-Up in the Cloch Cheann Fhaolaidh area on Saturday the 21st March 2015 at 1.00pm. See Clean Ups

Bailiúchán Saor in Aisce do Bhruscar Tí Contúirteach / Free Household Hazardous Waste CollectionFéach ar an nasc thíos a thaispeánann na laetha don Bailiúchán Saor in Aisce do Bhruscar Tí Contúirteach atá eagraithe ag an Comhairle Contae.

Gaeilge:
www.ccdhunnangall.ie/services/waterenvironmentemergency/recycling/freehazardouswastecollection.htm

Béarla:
www.donegalcoco.ie/services/waterenvironmentemergency/recycling/freehazardouswastecollection.htm


Taispeántas Múirín / Compost Demonstration


Beidh taispeántas múirín ar siúl sna Tithe Gloine i gCill Ulta ar an Satharn 29ú Meitheamh ar bhuille a 11. Seo uair a chloig eolais ag foghlaim faoi dhéanamh múirín as dramhaíl bhia. Laghdaigh an méid dramhaíl a chuirtear sa bhosca brúscair sa bhaile agus déan múirín le cuir sa gharradh. Beidh araidí múirín de chuid na Comhairle Contae le díol fosta ar €13.00 an ceann. A eagrú ag an grúpa timpeallachta MEAS as Gort a’ Choirce. Tuilleadh eolais : www.meas-it.com nó 087-6111524.

Taispeántas Múirín / Compost Demonstration


There will be a compost demonstration at Na Tithe Gloine, Cill Ulta on Saturday 29th June at 11 a.m.. This is an information hour of learning how to make compost from food waste. Reduce the amount of waste that goes into the rubbish bin at home and make compost for your garden. County Council compost bins will be on sale at €13.00 each. Organised by the environment group MEAS from Gort a’ Choirce. Further information: www.meas-it.com or 087-6111524.

Bailiúchán Dramhaíl Ghuaiseach Tigh Saor in Aisce


Dé Sathairn, 15ú Meán Fómhair 2012

9rn – 12in

In aice le hIonad Athchúrsála An Chlochán Léith (ionad fóntas pobail)

Ag bailiú: Gníomhaithe Glanadh, agus san áireamh; Tuarthóirí, Sean Leighis agus Cógaisí, Cadhnraí, Frithreoáin, Fiailnimh, Lotnaidicídí, Greamacháin, Seanphéint, Péintdíobhaigh, Aerasóil, Dúigh, Sean Ola.

Ní ghlacfar le cannaí péint folamh.

Caithfear lipéadú bheith ar achan coimeádán, buidéal, srl agus ábhair inaitheanta go soiléir.

Tuilleadh eolais ar an mbailiúcháin saor in aisce seo le fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Comhshaoil de Chomhairle Contae Dhún na nGall ag: 074 9176274 nó 9176276.

Free Household Hazardous Waste Collection


Saturday 15th September 2012
9am - 12pm
Beside Dungloe Recycling Centre (civic amenity site)

Collecting; Cleaning Agents including bleaches, Waste Medicines, Batteries, Antifreeze, Herbicides (weed killers), Pesticides, Adhesives, Old Paints, Paint stripper/thinner, Aerosols, Inks, Waste Oil.

They will not accept empty paint tins.

All containers, bottles, etc must be labelled and materials clearly identifiable.

For further information on this free collection contact the Environment Section of Donegal County Council on: 074 9176274 or 9176276.

 Lá Athchúrsálá Saor In Aisce
Do Tháirgí Leictreachais / Free electrical goods collection in An Fál Carrach.


Fán Mór, An Fál Carrach
(Os coinne Chairéal Uí Chaiside)
Dé Sathairn 11ú Lúnasa
10:00r.n. go 4:00i.n.

Tuilleadh eolais:
Lá Athchúrsálá Saor In Aisce Do Tháirgí Leictreachais

Free electrical goods & battery Collection

Gach Rath ar Fhéile Ghort a’ Choirce

Ba mhaith leis an grúpa timpeallachta Meas Iarthuaisceart gach rath agus bláth a ghuí ar Fhéile Ghort a’ Choirce i mbliana (2012). Tá súil againn arís bronnadh beag a dhéanamh ar an Baile Fearainn is Slachtmhara i gceantar Ghort a’ Choirce. Go n-éirí leis an Féile!

Tuilleadh eolais a fháil www.gortanchoirce.com

Taispeántas Múirín / Compost Demonstration


Beidh taispeántas múirín ar siúl sna Tithe Gloine i gCill Ulta ar an Satharn 14ú Iúil ar bhuille a mheánlae. Seo uair a chloig eolais ag foghlaim faoi dhéanamh múirín as dramhaíl bhia. Laghdaigh an méid dramhaíl a chuirtear sa bhosca brúscair sa bhaile agus déan múirín le cuir sa gharradh. Beidh araidí múirín de chuid na Comhairle Contae le díol fosta ar €13.00 an ceann. Tá an imeacht seo saor in aisce. A eagrú ag an grúpa timpeallachta MEAS as Gort a’ Choirce. Tuilleadh eolais : www.meas-it.com nó 087-6111524.

Taispeántas Múirín / Compost Demonstration


There will be a compost demonstration at Na Tithe Gloine, Cill Ulta on Saturday 14th July at mid-day. This is an information hour of learning how to make compost from food waste. Reduce the amount of waste that goes into the rubbish bin at home and make compost for your garden. County Council compost bins will also be on sale at €13.00 each. This event is free. Organised by the environment group MEAS from Gort a’ Choirce. Further information: www.meas-it.com or 087-6111524.

Gasland

Award winning documentary by Josh FoxDé Sathairn, 30ú Meitheamh 2012, 8.00in
Saturday, 30th June 2012 at 8pm
Pobal Eascarrach Resource Centre, An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall
See Films

Lá Mór Glantacháin


Beidh Lá Mór Glanadh na mBealtaí i gceantar Chloich Cheann Fhaolaidh ar an Satharn an 31ú Márta 2012 ar 1.00in.

Big Clean-Up Day


There will be a Roadside Clean-Up in the Cloch Cheann Fhaolaidh area on Saturday the 31st March at 1.00pm. See Clean UpsComposting Demonstration

See our Composting page for information about composting demo on July 2nd 2011


Oíche Fhéile Eoin

Tá an grúpa timpeallachta MEAS Iarthuaisceart ag iarraidh ar dhaoine gan ábhair mí-nádúrtha ar bith ar nós plaisteach, rubar, boinn rothaí nó brúscar tí a dhóigheadh ar Oíche Fhéile Eoin ná i rith an deireadh seachtaine roimh ré má bhíonn sé á cheiliúradh ag an am sin. Nuair a dhóightear na hábhair seo scaoiltear droch-cheimicí isteach san atmaisféar a dhéanann dochar do sláinte an duine agus is iad cuid de na comhdhúil seo is cúis le hailse. Má chaitear ábhar a dhóigheadh ba cheart adhmad gan ceimicí a dhóigheadh. Cuimhnigh ar na páistí, na hainmhithe agus an dúlra sula lastar aon tinte le bhur dtoil.

St. John’s Night

The environment group MEAS Iarthuaisceart are asking people not to burn any unnatural materials such as plastic, rubber, tyres or domestic rubbish on St. John’s Night or during the weekend beforehand if it is being celebrated then. When such materials are burned Toxic chemicals are released into the atmosphere which are detrimental to human health and some of these compounds are cancer causing. If you must burn any material you should burn untreated wood. Please think about the children, the animals and the natural habitat before any fires are lit.

Donegal County Council
Comhairle Contae Dhún na nGall
Free Household Hazardous Waste Collections


Cleaning Agents including bleaches, Waste Medicines, Batteries, Antifreeze, Herbicides (weed killers), Pesticides, Adhesives, Old Paints, Paint stripper/thinner, Aerosols, Inks, Waste Oil. (Empty paint tins will not be accepted.). All containers, bottles, etc, must be labelled and materials clearly identifiable.

See Donegal County Council Recycling FAQs for upcoming FREE Household Hazardous Waste Collection dates.

For Further Information Contact
The Environment Section On (074) 9176274/9176276


Leprechauns

Leprechauns support Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign
Leprechauns support Meas Iar-Thuaisceart, North West Anti-Waste Campaign
MEAS leprechauns promote anti-litter and respect for the environment. They have been spotted on the St. Patrick Day parades in An Fál Carrach.