Meas Grupa TimpeaIlachta Gort a' Choirce, Iar-Thuaisceart - Environment Group, North West Ireland

Nuacht News

Cliceáil ar colún na láimhe clé chun níos mó sonraí a fháil

Uair Domhanda 2017 / Earth Hour 2017
Bí linn sa dorchadas
ar an Satharn 25ú Márta
ón 8.30in go dtí'n 9.30in
Glacann níos mó ná 7,000 cathair ar fud an domhain páirt san Uair Domhanda nuair a chuirtear as a na soilse ar chomharthaí agus ar fhoirgnimh shuntasacha ar fud an domhain.

Bí leis an gluaiseacht domhanda agus cuir as do ...More Info
In Éadan Athrú Aeráide 2015
I mbéal na doininne, agus sléibhte Dhoire Bheatha sa chúlra, bheir Mary Attenborough agus Cordelia Nic Fhearraigh ón grúpa comhshaoil Meas Iarthuaisceart, a bunaíodh i nGort a’ Choirce sa bhliain 2002, tacaíocht don ghluaiseacht domhanda in éadan Athrú Aeráide a tharla ar an Domhnach 29ú Samhain 2015 ...More Info
Baile Fearainn is Glaine 2015
Comhghairdeas le Mín na Craoibhe a bhain an comórtas don 'Baile Fearainn is Glaine' ag Féile Ghort a' Choirce i mbliana.
...More Info
An Baile Fearainn is Glaine 2013
Comhghairdeas le Caiseal na gCorr a bhain an comórtas don 'Baile Fearainn is Glaine' ag Féile Ghort a' Choirce i mbliana. Rinne an grúpa comhshaoil MEAS Iarthuaisceart an moltóireacht ar na bailte fearainn uilig sa pharóiste agus bhronn siad teastas beag agus duais de chrann darach ar na buaiteoirí ...More Info
Bonfire Night - Do Not Burn Tyres
Reproduced from Donegal Now

Members of the public are urged not burn waste tyres on bonfire night, June 23.

The Director of Tyre Recovery Activity Compliance Scheme (TRACS) Fiacra ...More Info
Ná caith bruscar
Tá an grúpa comhshaoil MEAS Iarthuaisceart ag iarraidh ar mhuintir na tíre seo níos mó freagracht a ghlacadh agus gan a bheith ag caitheamh bruscar amach ar fhuinneogaí gluaisteáin. Tá an taobh tíre agus bealtaí na tíre ag amharc uafásach le blianta beaga anuas cionnas an t-aineolas a bhíonn ag daoine ...More Info
An Baile Fearainn is Slachtmhara
Comhghairdeas le An Seanbhaile a bhain 'An Baile Fearainn is Slachtmhara’ ag Féile Ghort a' Choirce 2012. Bhronn an grúpa timpeallachta, Meas Iarthuaisceart, duais de chrann agus teastas orthu ag Damhsa na Féile ar an Domhnach 29ú Iúil 2012.


Congratulations to An Seanbhaile who won 'An Baile ...More Info
Fadhb na Luchógaí Móra ag Machaire Rabhartaigh
Sheol Cordelia Nic Fhearraigh seo chuig RnaG agus sheol sí litir leis an t-eolas seo chuig Coiste Pobail Ghort a' Choirce, Coiste Thráigh Mhachaire Rabhartaigh, an Bainisteoir Contae agus na hionadaithe poiblí. - 28 Lúnasa 2012

A Dhuine Uasail

Ár dtuairimí faoin 'fhadhb ollmhór' atá le luchógaí ...More Info
Comórtas na mBailte Slachtmhara
Páistí ó Scoil Náisiúnta Ghort a' Choirce agus a gcuid veisteanna úra garrantóireachta 'Beacha Beoga' á chaitheamh acu. Bhí siad gnóitheach ag cuidiú le comórtas na mBailte Slachtmhara agus bláthanna á chur acu i gcarrchlós na scoile seachtain ó shoin. Sa ghriangraf fosta tá an múinteoir Máire Ní Bhroin ...More Info
Pobal Eascarrach on the Ballina Estate, An Fál Carrach has a new website www.pobaleascarrach.com. The Pobal Eascarrach February 2012 Newsletter is also available now for download.

The ...More Info
The environmental hazard our departure from this life causes is not necessary says Judith Hoad Reproduced with permission from 'Organic Matters' magazine, Issue 103 September/October 2008 www.organicmattersmag.com There was a time when I would have thought ...More Info