Meas Grupa TimpeaIlachta Gort a' Choirce, Iar-Thuaisceart - Environment Group, North West Ireland

Uair Domhanda 2019 / Earth Hour 2019

Uair Domhanda / Earth Hour click to visit the International website

Bí linn sa dorchadas
ar an Satharn 30ú Márta
ón 8.30in go dtí'n 9.30in


Glacann níos mó ná 7,000 cathair ar fud an domhain páirt san Uair Domhanda nuair a chuirtear as a na soilse ar chomharthaí agus ar fhoirgnimh shuntasacha ar fud an domhain.

Bí leis an gluaiseacht domhanda agus cuir as do chuid soilse agus treallamh leictreach neamhriachtanach ar feadh uair a chloig ar an 30ú Márta chun rud inteacht dearfach a dhéanamh don plainéad s'againn agus aird a tharraingt ar an athrú aeráide.

Bí linn sa dorchadas!!

Join us in darkness
on Saturday 30th March 2019
from 8.30pm to 9.30pm

Over 7,000 cities take part in Earth Hour worldwide when lights are switched off on important landmarks and buildings around the world

Join the world movement and turn off your lights and non-essential electrical equipment for an hour (or more) on 25th March to do something positive for our planet and highlight climate change.

Join us in darkness!!